Јавне набавке

Јавне набавке

 • ЈН бр. 2/2020

  ЈН бр. 2/2020

  Јавна набавка добара – набавка, испорука и монтажа dci видео пројектора са опремом

  ЈН бр. 2/2020

  Јавна набавка добара – набавка, испорука и монтажа dci видео пројектора са опремом

 • ЈН бр. 1/2020

  ЈН бр. 1/2020

   Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије

  ЈН бр. 1/2020

   Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије

©2021 Центар за културу Ковин. Сва права задржана.