Foto galerija
Iza kulisa
Iza kulisa
"Iza kulisa"
predstava  Amaterskog pozorišta Kovin     
11/11/2015
Kir Janja
Kir Janja
"Kir Janja" predstava  Okret teatra
+ After "Bas i Stega" koncert     
18/11/2015
Jovan Maljoković & Balkan Salsa Bend
Jovan Maljoković & Balkan Salsa Bend
"Jovan Maljoković & Balkan Salsa Bend"
koncert     
26/11/2015
Veliki talas
Veliki talas
"Veliki talas" predstava Zvezdara teatra
+ After "Dead Mondays" koncert     
9/12/2015
Amalia Miler - Solistički koncert (gitara)     
11/12/2015
Amalia Miler
Amalia Miler
Slavoljub Nikolić - 60 godina stvaralaštva
Slavoljub Nikolić - 60 godina stvaralaštva
Slavoljub Nikolić - 60 godina stvaralaštva
- otvaranje izložbe
15/12/2015
CENTAR
ZA KULTURU
KOVIN